Team Takeaways/Giveaways
Team Name Takeaways Giveaways PlusMinus
Oklahoma 21 9 12
Troy 35 16 19
North Dakota State 11 18 -7
Oklahoma St. 26 26 0
Oral Roberts 25 15 10
Oregon St. 16 16 0
Stanford 23 16 7
Texas Tech 27 20 7
Washington 26 19 7
Utah 24 14 10
Arizona St. 13 39 -26
Colorado 15 23 -8
TCU 30 23 7
Texas 19 23 -4
Baylor 15 16 -1
California 22 32 -10
Kansas 16 20 -4
Oregon 14 26 -12
Southern California 20 21 -1
Kansas St. 29 18 11
UCLA 17 36 -19
West Virginia 24 17 7
Arizona 14 22 -8
Iowa St. 21 18 3
League Totals 503 503 0